ABOUT INDEXING EDITORIAL BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT MANUSCRIPT AUTHORS'S SUBSCRIPTIONS AUTHORS'S PAGE
Materiale Plastice
https://doi.org/10.37358/Mat.Plast.1964

Impact factor: 1.393

OSIM Nr. R102356
ISSN 2668-8220 (online)
ISSN-L 0025-5289
Journal Metrics
(academic-accelerator.com)

* IF 2018-19: 1.393
* 5-Year IF: 1.17
* CiteScore: 1.29
* SNIP: 0.798
* SJR: 0.409
* H-Index: 19
* Self-Citation Ratio: 36.61 %
* IF Quartile: Q2
* Cited Articles: 50%
Crossref Member Badge
 DOI  logo

Materiale Plastice - Latest Issue
Latest Issue >>>

ARCHIVES
   Volume 57, 2020
   Volume 56, 2019
   Volume 55, 2018
   Volume 54, 2017
   Volume 53, 2016
   Volume 52, 2015
   Volume 51, 2014
   Volume 50, 2013
   Volume 49, 2012
   Volume 48, 2011
   Volume 47, 2010
   Volume 46, 2009
   Volume 45, 2008
   Volume 44, 2007
   Volume 43, 2006
   Volume 42, 2005
   Volume 41, 2004
   Volume 40, 2003
 
  

PREZENTAREA MANUSCRISULUI

Lucrarile stiintifice sau tehnice se pot prezenta redactiei spre publicare fie sub forma de articole, fie sub forma de scurte comunicari in limba engleza.

CORECTITUDINEA LIMBII ENGLEZE ESTE RESPOSABILITATEA AUTORULUI.

Nu se primesc spre publicare articole de tip memoriu sau rapoarte tehnice si review (lucrari care nu prezinta si aspecte originale sau compilatii de date de literatura).

De asemenea, in Revista de Chimie nu se pot publica lucrari aparute in alte reviste din tara sau strainatate. Articolele respinse nu vor fi returnate autorilor.

Lucrarile vor fi insotite de o declaratie din partea autorilor din care sa reiasa ca datele nu au caracter secret si nu au mai fost publicate.

Prin aparitia unei lucrari in revista, dreptul de autor trece asupra revistei. Ca atare, lucrarea nu poate fi trimisa spre publicare, integral sau partial, unei alte reviste de specialitate, decat cu autorizatia colegiului editorial al Revistei de Chimie

Textul articolului va fi editat in WINDOWS 98 (sau variante ulterioare) pentru PC - document nearhivat - care sa nu depaseasca 10 pagini (fara figuri).

Formulele vor fi facute in editorul de formule al Word (toate literele din formule vor fi italice).
Se vor evita corecturi de mana.

STRUCTURA MANUSCRISULUI

1. Titlul Articolului

2. Autorii Articolului

3. Rezumatul Articolului
  3.1. Cuvinte cheie (Keywords)

4. Continutul Articolului
  4.1. Introducere
  4.2. Partea Experimentala
  4.3. Rezultate si discutii
  4.4. Concluzii
  4.5. Referinte


1. TITLUL ARTICOLULUI
Se va completa cu font normal - NU cu majuscule; se completeaza in limba engleza si in limba romana. Titlul trebuie sa fie cat mai precis si reprezentativ; trebuie sa exprime exact, concret si complet continutul lucrarii.

2. AUTORII ARTICOLULUI
Pentru fiecare autor trebuie competat: nume si prenumele complet, locul de munca (denumirea completa); se completeaza cu majuscule.

3. REZUMATUL ARTICOLULUI
Rezumatul articolului, cel putin 6 randuri de text, ?? se redacteaza cu italice, in limba engleaza si in limba romana.

  3. 1. CUVINTELE CHEIE ALE ARTICOLULUI (KEYWORDS)
Termenii stiintifici reprezentativi pentru lucrarea dvs.; 3 - 5 termeni

Imaginea de mai jos este este un exemplu de redactare corecta a acestor informatiil:
4. CONTINUTUL ARTICOLULUI

4. 1. Continutul articolului este structurat in doua parti distincte:

A. Partea introductiva

B. Partea Originala
- cu subdiviziunile:

  * B.1. Partea experimentala
  * B.2. Rezultate si discutii
  * B.3. Concluzii
  * B.4. Referinte

4.1.1. Partea introductiva va cuprinde, in mod clar si concis, expunerea selectiva a informatiei stiintifice in legatura cu subiectul lucrarii ca suport al evidentierii elementelor originale ale lucrarii prezentate.

4.1.2. Partea experimentala va cuprinde expunerea materialelor si metodelor folosite, a lucrarilor efectuate, inclusiv schema instalatiei experimentale; se recomanda ca rezultatele experimentarilor sa fie sub forma de tabele sau de diagrame, dar nu sub ambele forme.

4.1.3. Rezultatele si discutiile lucrarii se vor expune la un inalt nivel stiintific, tinandu-se seama de lucrarile literaturii mondiale de specialitate din acest domeniu.

4.1.4. Concluziile asupra lucrarii vor fi prezentate la sfarsitul articolului.

4.1.5. Referintele sau Indicatiile bibliografice vor fi numerotate in continuare, in ordinea citarii, si notate in text prin cifre corespunzatoare, in paranteze patrate; lucrarea trebuie sa contina si lucrari recent publicate.

   Citarea articolelor de revista trebuie sa cuprinda: numele si initiala prenumelui (cu majuscule) autorilor, titlul periodicului, prescurtat (dupa ultima editie de la List of Periodicals Abstracted by Chemical Abstracts), numarul volumului sau tomului (bold), in cifre arabe, numarul de ordine al periodicului, anul aparitiei si pagina la care incepe articolul, precedata de prescurtarea p.
In cazul in care referinta nu a fost citata in original, se va indica dupa ea si lucrarea care a fost consultata. NU vor fi folosite paranteze patrate la numerotare.

   Citarea textelor din carti sau tratate trebuie sa cuprinda: numele si prenumele (initiala)- cu majuscule - autorilor, titlul cartii, numarul editiei in cifre arabe, numarul volumului sau tomului (bold, subliniat), editura, numele editorilor, localitatea unde a fost editata cartea, anul aparitiei, pagina (sau paginile) la care se face referirea, precedata de prescurtarea p.

   Citarea brevetelor trebuie sa cuprinda : autorul sau firma, tara si numarul brevetului, data si revista de referate.

Exemplu:
GHID DE REDACTARE A MANUSCRISULUI

1. Redactarea lucrarii se face cu Font: Times New Roman, Size: 12, Leading: 1.5

Textul lucrarii sa fie simplu si clar; se vor evita repetari si lungiri inutile cu material care nu este legat direct de subiect;


2. Nomenclatura sa fie corespunzatoare si univoca, sa se conformeze pe cat posibil regulilor pentru nomenclatura in chimie, iar in text este preferabil sa se foloseasca numele substantelor in loc de formule chimice.

De exemplu : peroxid de benzoil in loc de (C6H5-CO)2O2

Totusi formulele tuturor substantelor mai putin cunoscute trebuie prezentate cel putin o data in articol, iar compusilor noi sintetizati li se vor da cel putin o data numele corecte in conformitate cu Chemical Abstracts sau IUPAC.

Sa se evite utilizarea de denumiri codificate sau prin litere ale compusilor.

Autorii sunt rugati sa indice in italice prefixele de genul orto, meta, para, cis, trans etc.


3. Diagramele, figurile si fotografiile vor fi denumite figuri. Fotografiile se vor preda sub forma de copii pozitive si nu clisee. Numarul figurilor sa fie cel strict necesar (maximum 10). Toate acestea vor fi anexate la manuscrisul lucrarii.

4. Tabelele vor fi numerotate in continuare cu cifre arabe. Fiecare tabel va avea un titlu. Dimensiunile tabelelor trebuie sa corespunda formatului revistei. Unitatile de masura folosite (exprimate in Sistem International) trebuie prezentate explicit.

Referirile la figuri, tabele, fotografii nu se va face prin cuvintele mai sus sau mai jos, ci va fi indicata in text, cu litere mici, impreuna cu legendele corespunzatoare:
(fig. x) sau (table y); sau, in text: 'in figure x' respectiv: 'in table y'.


Exemplu 1:

(pentru figuri)

(pentru tabele)

Exemplu 2:

pentru tabele, figuri


5. Formulele, ecuatiile si reactiile chimice vor fi numerotate cu cifre arabe, in paranteza mica in ordinea cronologica. Partea literala a formulelor trebuie sa fie scrisa cu caractere italice.

Referirile din text la formule se pot face prin numere arabe scrise intre paranteze rotunde.

6. Prescurtarile si unitatile de masura se vor nota conform STAS - urilor in vigoare.


TRIMITEREA MANUSCRISULUI

Autorii articolului trebuie sa desemneze, de comun acord, o persoana de contact care se va ocupa de trimiterea manuscrisului, plata taxelor de publicare si comunicarea cu colegiul redactional.

Aceasta persona trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:
Numele complet, adresa (localitate, strada, numar, cod postal), email (eventual numarul de telefon).

Trimiterea manuscrisului trebuie sa contina 3 documente WORD separate:

1. Manuscrisul cu toate schemele, figurile, tabelele integrate in the text
2. Declaratia, pe proprie raspundere, semnata de catre toti autorii, ca articolul respectiv nu a mai fost publicat vreodata si ca nu a mai fost trimis spre publicare si altor reviste sau jurnale.
3. Alte documente, daca e cazul


Manuscrisul destinat publicarii va fi trimis, sub forma de document WORD, NUMAI Online, completand formularul SUBMIT MANUSCRIPT de pe pagina: SUBMIT MANUSCRIPT a web site-ului: www.revmaterialeplastice.ro.


MANAGEMENTUL MANUSCRISULUI

1. Receptia manuscrisului

Fiecare articol acceptat de Redactie va primi un NUMAR DE INREGISTRARE si un COD DE ACCESS ONLINE - care vor fi transmise pe email persoanei de contact

  * NUMARUL DE INREGISTRARE va trebui mentionat in corespondenta si documentele de plata.
  * CODUL DE ACCESS ONLINE este necesar pentru a urmari online statusul articolului prin AUTHORS'S PAGE

2. Corectii tehnice ale editorilor

3. Corectii pe manuscris si re-trimiterea acestui, daca este necesar

4. Acceptarea pentru Referenti

5. Trimiterea Articolului la Referentii de specialitate

6. Feedback primit de la Referenti:

  6.1. manuscript acceptat
  6.2. manuscript corectat
  6.3. manuscript respins

In functie de rezultatul acestui Feedback urmeaza 3 faze:

7. a. Portfolio → Publicat (in cazul 6.1)
In acest caz, persoana de contact va fi notificata referitor la numarul in care va aparea articolul si la taxa de publicare pe care va trebui sa o achite, urmand a trimite ulterior, pe email, confirmarea ordinului de plata

7. b. Corectarea manuscrisului si re-trimiterea lui (cazul 6.2), dupa care va urma calea: → Acceptat → Publicat
Documentul cu Corectiile necesare va fi trmis persoanei de contact; corectiile trebuie facute cat mai rapid, urmand a fi re-trimise in aproximativ doua zile.

7. c. Manuscrisul nu va fi publicat (cazul 6.3)

Autorii, prin persoana de contact, vor fi notificati la fiecare etapa a procesului de management.


PLATA TAXELOR DE PUBLICARE

Taxa de publicare pentru un articol cu 1-4 autori este de 600 RON.
Se percepe o taxa suplimentara de cate 100 RON pentru fiecare autor in plus.


Taxa de publicare se va plati NUMAI DUPA PRIMIREA mesajului de confirmare din partea Redactiei!

Articolul va fi publicat in termen de 6 - 8 luni de la data aprobarii de catre referenti

In cazul in care se doreste publicarea mai rapida, se plateste o taxa de urgenta de 1.200 RON; articolul va fi publicat in termen de 2 luni, dupa confirmarea spatiului liber de publicare in Revista.

Atentie! Numarul maxim de articole care pot fi publicate cu taxa de urgenta va fi stabilit de Editorii Revistei.

Taxa de publicare trebuie platita cu cel putin 1 luna inante de aparitia Revistei; daca taxa nu este platita la timp, publicarea va fi anulata.


Plata se va face in contul bancar:

REVISTA DE CHIMIE S.R.L.
RO20 RNCB 0071 1644 7957 0001 - BCR, Sector 1, Bucuresti
.

In mod obligatoriu, la detalie de plata va trebui specificat 'OP pentru Articolul cu Numarul de Inregistrare: zzzz', zzzz= fiind Numarul de Inregistrare pe care l-ati primit pe email

Dupa efectuarea platii in Banca, va rugam sa trimiteti un email cu subiectul/ mesajul 'OP pentru Articolul cu Numarul de Inregistrare : zzzz* la adresa: office@revmaterialeplastice.ro

Pentru emiterea facturii de plata, pe care o veti primi pe email, este necesar sa completati pe ordinul de plata urmatoarele informatii:

1. Numarul de inregistrare, Nume si prenume platitor, adresa - daca platitorul este persoana fizica
2. Numarul de inregistrare, Firma/Compania/Universitatea (Cod fiscal)) - daca platitorul este persoana juridica

Pentru orice probleme sau neclaritati va rugam sa ne contactati pe adresa de email: office@revmaterialeplastice.ro

sau telefonic: Fix: +4021 314 24 47; Mobile: +40730014437

 
  Search Authors
polymer